Friedrich von Hayek

Wikisitaateista
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

Friedrich von Hayek (1899 – 1992) oli itävaltalainen taloustieteilijä, joka sai taloustieteen Nobel-palkinnon vuonna 1974.

Lähteistetyt[muokkaa]

  • "... anti-kapitalistinen etiikka kehittyy edelleen sellaisten ihmisten erehdysten pohjalta, jotka tuomitsevat varallisuutta luovat instituutiot, joista heidän oma olemassaolonsa riippuu. Teeskennellen olevansa vapauden rakastajia, he tuomitsevat yksittäisen omaisuuden, sopimuksen, kilpailun, mainonnan, voiton ja jopa rahankin. Kuvitellessaan että heidän järkensä voi osoittaa kuinka inhimilliset ponnistukset on järjestettävä, jotta ne paremmin palvelisivat heidän luontaisia toiveitaan, he muodostavat vakavan uhan sivilisaatiolle." (Kohtalokas ylimieli 1998, s. 163, engl. The Fatal Conceit – The Errors of Socialism, suomentaneet Joose ja Matti Norri).
  • "(...) useimmat ihmiset uskovat yhä siihen, että on mahdollista löytää jokin keskitie "atomistisen" kilpailun ja keskitetyn ohjauksen välillä. Mikään ei itse asiassa vaikuta aluksi uskottavammalta tai tehoa todennäköisimmin järkeviin ihmisiin kuin ajatus, että tavoitteena ei pidä olla sen enempää vapaan kilpailun äärimmäinen hajauttaminen kuin talouden täydellinen keskittäminenkään yhdeksi suunnitelmaksi vaan jokin näiden kahden menetelmän harkittu yhdistelmä. Pelkkä terve järki tarjoaa tässä kysymyksessä pettävän ohjenuoran. Vaikka kilpailu voi kestää jonkin verran sääntelyä, sitä ei voida lainkaan yhdistää haluamaamme suunnitteluun ilman, että lopetetaan kilpailu tehokkaana tuotannon ohjaajana (...) Näiden kahden sekoittaminen merkitsee, että kumpikaan niistä ei toimi ja että lopputulos on huonompi kuin jos kumpaan tahansa järjestelmään olisi turvauduttu johdonmukaisesti." (Tie orjuuteen 1995, s. 63-64).
  • "Mitä korkeammalle kiipeämme älykkyyden tikapuilla, mitä enemmän puhumme intellektuellien kanssa, sitä todennäköisemmin törmäämme sosialistisiin vakaumuksiin. Rationalisteilla on taipumus olla älykkäitä ja intellektuelleja; ja älykkäillä intellektuelleilla on taipumus olla sosialisteja (...) Ensihämmästys siitä havainnosta, että älykkäillä ihmisillä on taipumus olla sosialisteja vähenee kun ymmärtää, että älykkäillä ihmisillä on luonnollisesti taipumus yliarvostaa älykkyyttä ja olettaa, että sivilisaatiomme tarjoamien etujen ja mahdollisuuksien syy on tietoinen suunnittelu pikemmin kuin perinteisten sääntöjen noudattaminen. He olettavat, että voimme poistaa jäljellä olevat epätoivottavat piirteet entistäkin älykkäämmällä harkinnalla ja entistä paremmalla suunnittelulla ja toimiemme 'rationaalisella koordinoinnilla'." (The Fatal Conceit 1988, s. 53-54).
  • "Sosialismi ei missään eikä milloinkaan ole ollut suoraan työläisluokasta lähtöisin oleva liike. (...) Se on teoreettikkojen rakennelma ja juontaa juurensa tiettyihin abstraktin ajattelun suuntauksiin, joihin vain intellektuellit ovat perehtyneet. Se, että työläisluokka omaksuisi sen aatteekseen, vaatii intellektuelleilta runsaasti suostuttelua." (The Intellectuals and Socialism, 1949)

Lähteettömät[muokkaa]

  • "Olen tullut johtopäätökseen, että taloustieteilijöiden kyvyttömyys puhua todella siitä, mikä on aikamme suurin ongelma, johtuu tietystä pelosta liata käsiään puhumalla puhtaan tieteellisten faktojen sijaan arvokysymyksistä. Tämä on toisen puolen tahallisesti ylläpitämä käsitys. Jos he myöntäisivät kyseessä olevan tieteellisestä kysymyksestä, heidän täytyisi myöntää heidän tieteensä olevan antiikinaikaista, sen saadessa akateemisissa piireissä lähinnä astrologiaa muistuttavan aseman eikä niinkään minkäänlaista statusta vakavastiotettavana tieteellisenä keksintönä. Minusta näyttää, että sosialistit kykenevät säilyttämään asemansa vain väittämällä eron olevan puhtaan moraalinen kysymys, johon tiede ei osaa vastata."
  • "Tasaisen tulonjaon voi toteuttaa vain hallitus jolla on totalitaariset valtaoikeudet."