Marxilaisuus

Wikisitaateista
  • Historia ei tähän asti ole missään noudattanut Marxin oppeja: juuri Venäjällä, jossa kapitalismi oli heikoimmin kehittynyt, syntyi köyhälistön diktatuuri, ja Amerikassa, jossa pääomien keskittyminen on saavuttanut aavistamattomat mittasuhteet, kommunismilla on pienimmät mahdollisuudet. (Egon Friedell)
  • Minä olen marxisti - groucholainen. (Graffiitti)
  • Kun meiltä kysytään, olemmeko marxilaisia vai emme, olemme samassa asemassa kuin fyysikko tai biologi, jolta kysytään, onko hän "newtonilainen" tai "pasteurilainen". (Che Guevara)
  • Marxin oppi on kaikkivoipa, sillä se on oikea. (V. I. Lenin)
  • olemme / Marxin / niteet avanneet / kuin oman kodin / ikkunoita aukaisemme. (Vladimir Majakovski)
  • Tiedän vain sen, että itse en ole marxilainen. (Karl Marx)
  • Marxilaisten ja koko 1800-luvun suuri erehdys oli usko, että kävelemällä suoraan eteenpäin päästään kohoamaan pilviin. (Simone Weil)

Suuri Sitaattisanakirja. Toimittanut Jarkko Laine. Helsinki: Otava, 1989.